6

Events

750tkr+

Insamlat

150+

Fantastiska sponsorer

Om oss

En tävling för alla, som gör skillnad

Idén till Lev Rosa uppstod 2017, när vi bestämde oss för att skapa en ny tävling där alla fick vara med, oavsett nivå. Samtidigt ville vi att tävlingen skulle göra nytta. Därför skänktes första årets intäkter till Rosa Bandet, det är också från det ändamålet som organisationens namn kom till.

Efter det har vi vuxit för varje år, och sedan 2022 hålls Lev Rosa i Oktober på Flyinge Kungsgård i Skåne. Årets tävling arrangerades 12-13 oktober.

Mål och ambitioner

Vi samlar ridsportens
stora hjärtan

Ett av Lev Rosas största fokus är gemenskapen. Målet är att alla deltagare, funktionärer, sponsorer och publik ska kännas sig delaktiga. Vi gör detta som ett lag, och vi samlas för att tillsammans göra en skillnad, och för att hjälpa andra.

Även om insamlingen är ett viktigt mål är gemenskapen och gläjden minst lika viktig, och vi vill lägga fokus på att det är en gemesam insats där alla bidrag betyder lika mycket.

Insamlingen

För att alla barn ska vara friska och glada

2024 samarbetar vi med Min Stora Dag.
Min Stora Dag jobbar med att skapa Stora Dagar för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Historia
Efter att under några år (2017-2019) samlat in pengar till Rosa Bandet ville vi istället lägga fokus på barnen. Därför gick alla intäkter 2021-2023 gått till Barncancerfonden. Vi ville främja kontakten mellan cancerdrabbade barn och hästar, och därför bjuder vi varje år in drabbade familjer till vårt event. Vår förhoppning var att bidra till både barnens hälsa och samtidigt ge dem glädje ihop med hästarna.